Wikia


Uit het Staatswetboek, Artikel 16. Ingangtreding op 1 januari 2009

Geluidswet Edit

  • Het is niet toegestaan MP3s te verkopen die een maximumsterkte hebben hoger dan 85 decibel.
  • Voor open evenementen is het niet toegestaan een luider niveau te hanteren dan 100 decibel.
  • Wanneer ook in overdekte ruimtes muziek gespeeld wordt, mag dit niet hoger komen dan 90 decibel. De organisator is verplicht gratis oorbescherming aan te bieden. (Vanaf 1 juli 2011)
  • Het "tunen" van voertuigen, zodat ze meer geluid maken, is verboden en kan bestraft worden door middel van een boete. (Vanaf 1 september 2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki